Beardow Adams AB (Swedish)

Beardow Adams AB har nyligen firat sin 120-årsdag! Beardow Adams AB i Landskrona, Sverige, grundat 1901 och tidigare känt som Svenska Lim, är marknadsledande inom lim för förpackningsindustri och papperskonvertering. Vi har även en hög närvaro inom övriga marknadssegment i Norden.

Beardow Adams AB tillverkar lösningsmedelsfria lim, där många av dem är baserade på naturliga, förnybara, råvaror som t ex stärkelse och dextrin.

De huvudsakliga marknaderna som betjänas är pappers- och plastförpackningar, konvertering, montering, träbearbetning och ett antal specialnischer. Beardow Adams AB levererar även de andra produkterna i Beardow Adams Group, inklusive ett komplett sortiment av smältlim för användning i förpackningar, tejper och etiketter, träbearbetning, bokbinderi, non-wovens och produktmontering.

Företagets läge i Landskrona gör det idealiskt etablerat för att betjäna den lokala nordiska marknaden. Beardow Adams AB exporterar även sina produkter till många andra länder. Som en del av Beardow Adams gruppen, så är Beardow Adams AB väl positionerat för fortsatt tillväxt.

Historia

Svenska Lim grundades i Landskrona 1901 under namnet ”Nordiska Hartslimfabriken”. Det var ett dotterbolag till ett tyskt företag, ”H Peters GmbH”, med affärsidén att förse den växande nordiska pappersindustrin med hartslim. Franz Meyer kom från det tyska moderbolaget och 1911 startade han även ett annat företag, Svenska Limämnesfabriken, som eget företag, som tillverkade dextrin och lim.

Efter några år slogs de två företagen samman under Mr. Meyers ägo och 1951 växte företaget ur den ursprungliga fabriken och flyttade till sin nuvarande plats. 1974 blev Svenska Lim en del av Lyckeby Starch.

Samarbetet med Beardow Adams startade 2003 med distribution av smältlim och 2012 köpte Beardow Adams en majoritetsandel i bolaget, förvärvade resterande aktier 2015 och bytte därefter, 2017, namn till Beardow Adams AB.

Innovation

Våra kunders höga krav driver oss att utveckla alltmer avancerade produkter. Parallellt så genomgår pappersförädlingsindustrin stora förändringar och det är konstant press på t ex produktionskostnader.

I vårt utvecklingsarbete, så designar och tillverkar vi produkter som är fokuserade på att minska avfall och att optimera produktionsförhållandena, allt för att hålla den totala produktionskostnaden låg. Vi kompromissar aldrig med slutproduktens kvalitet.

Som en del av ett globalt företag har vi bättre förutsättningar än någonsin att erbjuda våra unika lim till avancerade kunder som sedan kan utnyttja dem på bästa sätt. Trots att många av våra marknader har funnits i decennier ser vi fortfarande möjligheter till innovation, tillväxt och att hjälpa våra kunder att skapa mervärde för sina kunder.

Kvalitet & Miljö

Vårt integrerade kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Beardow Adams AB - Delivery Conditions, eng.pdf
Beardow Adams AB - Delivery Conditions, sv.pdf
Arbetsmiljöpolicy.pdf
Drog- och missbrukspolicy.pdf
Jämställdhetspolicy.pdf
Kvalitetspolicy.pdf
Lönepolicy.pdf
Policy Säkerhet Hälsa och Miljö.pdf

> Latest News

Find out about all our latest news, events and product developments.  View News Archive

H.B. Fuller Acquires Beardow Adams

With manufacturing capabilities across Europe and the U.S., and a powerful distribution network across the globe, Beardow Adams is recognized for its...

Read More

Contact Us